Actievoorwaarden en Spelregels dd. 19-7-2018 v1

1. Winacties worden uitgeschreven door Made by Drones gevestigd te Heino. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een reactie hebt gegeven onder een door ons
geplaatst bericht op Facebook. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen;
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname;
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie;
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven;
6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie;
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;
8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
9. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het Facebookbericht win actie, Facebook Messenger of e-mail;
10. Made by Drones kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de
actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt;
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd;
12. Winnaars worden publiekelijk bekend gemaakt (in het Facebook bericht);
13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;
14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Made by Drones voor de winactie, worden niet verstrekt aan derden. Gegevens worden na
bekendmaking van de winnaar(s) verwijderd;
15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Made by Drones;
16. Made by Drones handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014;
17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname;
19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Made by Drones te Heino, 06 – 200 93 642, e-mail: madebydrones@gmail.com. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst
via e-mail een reactie.
20. In het kader van de wet AVG verwijs ik u door naar de pagina https://madebydrones.nl/privacybeleid/